top of page

Sürdürülebilirlik Politikamız

  Bugünün değerlerini geleceğe taşıyabilmek adına atılan her adıma sürdürülebilir hedeflerimize dâhil edilmelidir. Perotti markamızın sürdürülebilir olması ve vizyonumuz da belirtildiği üzere sektörümüzün öncüllüğünü yapabilmesi için bazı ilkeler benimsenmiştir. Bu belirtilen ilkelerin aksi belirtilmedikçe Perotti markası çatısı altında olan her bireyin uyum sağlaması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilirlik politikamızı besleyen ve benimsediğimiz ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır.

  • Faaliyetlerimiz sırasında sosyal ve çevresel boyutlar göz önünde tutulmalı.

  • Fırsat eşitliğiniz bozan, köken ayrımı oluşturan veya cinsiyet ayrımının yer aldığı ötekileştirmenin yapıldığı tüm ayrımcılıkları reddeder.

  • Yolsuzluk ve haksız kazanç sağlamak suç olarak sayılır.

  • Personelimizi tanımak ve yeteneklerine göre görevlendirilmesi için gerekli zamanın tanınmalıdır.

  • Yeniliklere açık ve girişimcilik yeteneğine sahip, kendini ve işini geliştirmeye açık, kuruluşumuzun değerlerini benimseyen ve bu değerleri yaşatacak kişilerin kazandırılmalıdır.

  • Sürdürülebilirlik konusunda kuruluşumuz çatısı altında olan her bireyin bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

  • Üretim sürecinde çevreye verilen zararın en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

  • Gerekli analizleri oluşturarak fırsatları yakalamak ve gelecek olan tehditlerin önlenmesi adına adımlar atılmalıdır.

  • İş sağlığı ve güvenliğini benimseyerek, iş kazası ve meslek hastalığı konusunda personelin bilinçlenmesi adına gerekli eğitimlerin verilmesi ile verimliliğin artması hedeflenmektedir.

  • Sürdürülebilirlik hedeflerimizi zamanın gereklilikleri ile güncel tutarak kuruluşumuz çatısı altındaki her birey ile paylaşılması ilke olarak benimsenmiştir.

bottom of page