top of page

Çevre Politikamız

  Amacımız Türkiye’nin züccaciye sektöründe dünyanın öncü model, tasarım ve kalitede ürünlerini üreten, ihtiyaçları karşılayan örnek alınan bir yerde olmasıdır.

Bugünün dünyasını gelecek nesillerden ödünç aldığımızın farkında olarak, ileriye dönük hedeflediğimiz strateji planında her alanda verimli çalışma ve sürdürülebilir gelişmeyi, misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirecek adımlar atarken çevreye verilecek zararın geleceğimiz için azaltmamız gerektiğinin bilincindeyiz.

Bu doğrultuda,

  • Ürünlerimizin üretim sürecinde çevreye verdiğimiz değerin minimum düzeyde tutmayı,

  • Geri dönüştürülmesi mümkün olan atıklarımızın yeniden değerlendirmek üzere değerlendirilmesi,

  • Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm müşterimiz ve yakın çevremizi konu hakkında bilinçlendirme çalışmalarına öncelik verilmesi,

  • Kaynaklarımızı çevre duyarlılığı neticesinde en verimli şekilde kullanarak, atık miktarının azaltılması hedeflenmektedir.

bottom of page